top of page

מודעות בבתי"כ למגזר הדתי

עלוני שבת בבית כנסת הנשיא

פירסום מודעות בלוחות בית כנסת ובעלונים
איכותי וממוקד, מיועד לציבור הדתי לאומי

עלוני השבת מחולקים בבתי כנסת דתיים בכל רחבי הארץ
בפריסה רחבה מדן ועד אילת
העלונים מחולקים חינם למתפללים בבתי הכנסת בכל יום שישי

כמויות ההפצה בין 40-60 אלף בכל שבוע כמעט 6000 נקודות הפצה בכל הארץ
 

bottom of page