top of page

לוחות מודעות חדשים בבני ברק

הדבקת מודעות בבני ברק

במהלך שנת 22 ובאופן מדורג החלה עיריית בני ברק בהחלפת לוחות המודעות שקיימים בחלקם מעל 20 שנה להחליפם בלוחות מודעות חדשים וגדולים המכילים 18 מודעות חצי גיליון או 9 מודעות בגודל גיליון

להזמנת הדבקת מודעות בבני ברק

bottom of page