top of page

הדבקת מודעות באלעד

הדבקת מודעות באלעד

פרסום מודעות רחוב באלעד:

אנו מספקים שירותי פרסום והפצה בעיר החרדית אלעד המונה נכון לשנת תשפ"ב, 2022, יותר מחמישים אלף תושבים ומהווה בית לציבור עובד בני הציבור החרדי מכלל הזרמים: הספרדי, החסידי והליטאי


תוכלו להזמין דרכנו הדבקת מודעות ברחוב או בבתי הכנסת וכן שירותי הפצה בעיר

הדבקה דו שבועית
פרישת לוחות מקיפה בכל העיר
הפרסום מתבצע רק בימי הדבקה הקבועים: שני וחמישי כך שהפרסום שלכם יחזיק לאורך הימים ששילמתם עליהם
חשיפה איכותית לקהל גדול תושב העיר

לחצו להשארת הודעה ונחזור אליכם

bottom of page