top of page

הפצת עלונים והדבקת מודעות בבתי כנסת בבני ברק

הדבקת מודעות בבתי כנסת בני ברק

הפצה והדבקת מודעות
בבתי כנסת בבני ברק
 

  1. מסלול רגיל 250 בתי כנסת מרכזיים 

  2. מסלול מורחב 350 בתי כנסת מרכזיים 

תליית מודעות והפצת עלונים או חומר פרסומי בבתי כנסת בשכונות בני ברק המרכזיות וכן בפרדס כץ וקרית הרצוג.

השירות מחולק להפצה של עלונים בבית כנסת או הדבקת מודעת פרסום בלוחות הסמוכים לבתי הכנסת

הדבקת מודעות בבני ברק בלוחות עירוניים

בנוסף ניתן להזמין דרכנו הפצה לבתי כנסת בסביבה: גבעת שמואל, קרית אונו, פתח תקווה, רמת גן, הוד השרון, גוש עציון, בנימין ועוד ערים: מודיעין, תל אביב ובכל הארץ. ההפצה מתקיימת לרוב פעם בשבוע ולפעמים פעמיים בשבוע

bottom of page