top of page

פרסום מודעות רחוב לעשות את זה נכון 

לוח מודעות גבעתיים

יעילות הפרסום
 

איך להקים מסע פרסום של מודעות רחוב עם יעילות מקסימלית

אנחנו מעוניינים לצאת בקמפיין פרסומי והגדרנו מטרות, אזור פעילות ותקציב

במבט ראשון אפשר כבר לזהות שייתכן והתקציב מספיק רק ל10 ערים מתוך ה15 שתוכננו לניסוי לכן כדאי במקרים מסוימים בעיקר של החדרת מותג (חנות, מוצר וכד') להוריד בכמות הערים אבל להעלות בכמות חזרות הפרסום

כך אנחנו חושפים את הלקוחות שלנו יותר פעמים לפרסום ומגדילים את הסיכוי שהמוצר או החנות החדשה שלנו תיכנס למודעות הציבור

 

אלמנט "החזרה" יוצר היכרות טובה יותר של הלקוחות הפוטנציאלים עם המוצר שלנו וכך הפרסום הופך ליעיל משמעותית

העיקרון הקובע הוא שעדיף לפרסם ארבע פעמים בעיר אחת מאשר פעם אחת בארבע ערים

במקרה של פרסום אירוע עם תאריך הדבר גם נכון אבל במקרה שאין תקציב כמובן שעדיף לעשות פרסום מודעות בכמה שיותר מקומות על חשבון מספר הפעמים של ההדבקה

bottom of page