top of page

שילוט לאירועים, שלטי הכוונה בצמתים, הודעה על חסימת רחוב

שלט בכביש
תליית שלטים בצמתים

תליית שלטים לאירועים

אנו מבצעים שילוט עבור מוסדות תרבות, ארגונים וקבוצות ספורט עבור הודעה על חסימת כביש, שילוט בצמתים ובכבישים ראשיים.

 

העבודה מבוצעת ביסודיות בהתאם למפת רחובות או נקודות ציון המבוקשות על ידי הלקוח.

אנחנו בעלי ניסיון של שנים רבות בביצוע עבודות שילוט בכבישים בכל חלקי הארץ כולל הסרת השלטים לאחר האירוע

ניתן להזמין מאיתנו עבודות שילוט למסעות בחירות, שילוט לאירועי ספורט, שלטים לתחרויות ותליית שלטים בכבישים

bottom of page