top of page

שאלות שאנחנו שומעים מלקוחותינו

לוח מודעות ירושלים רביעייה עמק רפאים

איך מתבצע פרסום המודעות?
האם יש פיקוח על העבודה?

איך אתם מפקחים על העבודה?
כמה מודעות מדביקים בכל מקום?
הנה התשובות
 
העובד שמקבל עבודה בעיקר למקום מגוריו והסביבה מכיר את המקום ויודע לכוון את הפרסום כך שיביא תועלת מקסימלית ללקוח.
 
לאחר העבודה מתבצע בירור עם המדביק שהעבודה בוצעה כפי שהוגדר והאם היו קשיים או בעיות כלשהן בביצוע על מנת לוודא שהעבודה בוצעה כהלכה.
בנוסף מפקח מטעם דיוק עושה בדיקה מדגמית על מנת לוודא שכל הפרסום בוצע כהלכה תוך כדי עדכון הלקוח.
 
במידה והלקוח תוך כדי תהליך העבודה מעביר אלינו מידע לגבי איכותה, אנו מבררים את הנושא ומיד יוצאים לבדיקת הדרוש תיקון ובכל מקרה אנו מוודאים עם הלקוח שהוא מרוצה וכי טענותיו הנם על הפן החיובי וכי הדבקת המודעות, ההפצה או עבודה אחרת שהוזמנה בוצעה לשביעות רצונו.
 
במקרה של מודעות מיוחדות אנו מבררים עם נציג המשפחה את הכתובות להדבקה על מנת שיוכלו להתפנות לסידורים נחוצים אחרים 

bottom of page