top of page

תליית מודעות באוניברסיטאות מתל חי ועד בן גוריון 

תלייה באוניברסיטאות

פרסמו לסטודנטים על לוחות המודעות
באוניברסיטאות
במכללות
במוסדות הלימוד
ביחידות החוץ
באקדמיות
אנחנו נבצע עבורכם את תליית המודעות בלוחות המודעות באוניברסיטה בפריסה ארצית
אוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת תל אביב, הטכניון, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן גוריון, סמינר הקיבוצים, אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע ועוד

    שם המוסד
1.        מכללת אחווה
2.        המכללה האקדמית אשקלון
3.        מכללת רידמן באר שבע
4.        אוניברסיטת בן גוריון
5.        מכללת קיי
6.        המכללה הטכנולוגית
7.        מכללה להנדסה סמי שמעון
8.        מכללת אתגר
9.        מכללת גבעת וושינגטון
10.        מכללת חמדת הדרום
11.        מכללת ספיר בנגב
12.        מכללת רידמן אילת
13.        אוניברסיטת בר-אילן (ירושלים)
14.        אוניברסיטת דרבי בישראל
15.        אורט קריירה 
16.        אמונה – המכללה לעיצוב גרפי 
17.        מכון טל
18.        מכון לב
19.        בית הספר לרפואה
20.        אקדמיית בצלאל
21.        האוניברסיטה העברית גבעת רם
22.        האוניברסיטה העברית הר הצופים
23.        המכון הביוטכנולוגי ירושלים
24.        המכללה בירושלים
25.        המכללה האקדמית להנדסה ירושלים
26.        המכללה החרדית ירושלים
27.        המרכז האקדמי שלם בירושלים
28.        מכללת דוד ילין
29.        מכללת הדסה ירושלים
30.        קרית נוער ירושלים
31.        מכללת רידמן ירושלים
32.        מכללת אור יהודה
33.        מסע אחר – המכללה לצילום גיאוגרפי
34.        המרכז הבינתחומי (רייכמן)  
35.        H.I.T - מכון טכנולוגי
36.        המכללה האקדמית לחינוך “תלפיות”
37.        המכללה לצילום
38.        מכללת קרית אונו
39.        המכללה למינהל 
40.        אורט קריירה - לימודי תעודה
41.        המכללה למנהל רחובות
42.        המרכז האקדמי פרס
43.        מכון וייצמן
44.        אוניברסיטת בר אילן
45.        המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
46.        מכללת רמת גן
47.        מכללת רמת גן - משפטים
48.        שנקר – בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב
49.        המכללה האקדמית תל אביב-יפו
50.        מכללת רידמן תל אביב
51.        המכללה למינהל תל אביב
52.        מכללת לוינסקי
53.        אורט קריירה - סינגלובסקי
54.        מכון אבני  - המכללה לאמנות ועיצוב
55.        מנשר לאמנות – בית ספר ומרכז תרבות
56.        סטודיו גברא
57.        צילום בעם – מקום לתרבות הצילום
58.        קמרה אובסקורה – בית ספר לאמנות
59.        מכללת אי פי אס 
60.        פושפין
61.        סטודיו B6 תל אביב
62.        אוניברסיטת תל אביב
63.        האוניברסיטה הפתוחה תל אביב
64.        ארכיג'וב המכללה לאדריכלות ועיצוב
65.        המסלול האקדמי המכללה למינהל  
66.        הקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה
67.        מכללת אפקה
68.        סמינר הקיבוצים
69.        מכללת רידמן חיפה
70.        eps המכללה לעיצוב ותקשורת חזותית 
71.        אוניברסיטת חיפה
72.        הטכניון
73.        המכללה הדתית לחינוך שאנן
74.        המכללה הערבית לחינוך בחיפה
75.        המכללה לחינוך א. ד. גורדון
76.        המרכז האקדמי כרמל
77.        המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו
78.        ויצו -  המרכז ללימודי חוץ במכללת חיפה
79.        סטודיו 6B חיפה
80.        תלתן – המכללה לעיצוב ותקשורת חזותית
81.        האוניברסיטה הפתוחה - חיפה
82.        מכללת אורט בראודה
83.        מכללת הגליל
84.        המכללה האקדמית גליל מערבי
85.        מכללת כנרת בעמק הירדן
86.        מכללת רידמן
87.        המכללה האקדמית צפת
88.        מכללת אוהלו
89.        מכללת אורנים
90.        המכללה האקדמית תל חי
91.        המכללה האקדמית עמק יזרעאל
92.        אוניברסיטת אריאל
93.        המכללה האקדמית בית ברל
94.        מכללת שערי משפט
95.        אורט קריירה 
96.        אורט קריירה - הרמלין
97.        המכללה האקדמית לחברה ואומנויות 
98.        המכללה האקדמית נתניה
99.        מכללת רופין
100.        חשיפה בי"ס לאומנויות התקשורת
101.        האוניברסיטה הפתוחה

bottom of page